Όροι Χρήσης

Συμμετέχοντας στις Υπηρεσίες Coaching, αναγνωρίζετε ότι δεν έχω άδεια Ψυχολόγου ή Επαγγελματία Υγείας, και ότι οι υπηρεσίες μου δεν αντικαθιστούν τη φροντίδα Ψυχολόγου ή άλλων Επαγγελματιών Υγείας. Η πνευματική καθοδήγηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευτεί ως ή να αντικαταστήσει ψυχολογική συμβουλευτική ή οποιοδήποτε άλλο είδος θεραπείας ή ιατρική συμβουλή.

Εάν αισθάνεστε ότι αντιμετωπίζετε κρίση ψυχικής υγείας ή αισθάνεστε αυτοκτονικές τάσεις, επικοινωνήστε αμέσως με τη Γραμμή Πρόληψης Αυτοκτονίας στο 1018.

Επιλέγοντας να συμμετάσχετε στο Coaching για Δίδυμες Φλόγες, κατανοείτε ότι θα χρησιμοποιούμε την Άσκηση του Καθρέπτη, ειδικά όπως τη διδάσκουν ο Jeff και η Shaleia στο βιβλίο τους Twin Flames: Finding Your Ultimate Lover.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Οι συνεδρίες κλείνονται online στη σελίδα προγραμματισμού. Παρακαλείστε να δώσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία ελέγχετε συχνά.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα του ραντεβού για να το επαναπρογραμματίσετε. Πελάτες που φτάνουν με καθυστέρηση άνω των 10 λεπτών στη συνεδρία τους, χάνουν τη συνεδρία τους. Χαμένες συνεδρίες εκ μέρους του πελάτη δεν θα επαναπρογραμματιστούν και δεν θα πιστωθούν, εκτός εάν ο πελάτης ειδοποιήσει ή επαναπρογραμματίσει τουλάχιστον 24 ώρες πριν το προγραμματισμένο ραντεβού.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Λόγω της προσωπικής φύσης των υπηρεσιών, όλες οι πωλήσεις είναι τελικές και δεν γίνονται απολύτως καμία επιστροφή χρημάτων για κανέναν λόγο. Εάν ένας πελάτης επιθυμεί να διακόψει τις υπηρεσίες, δεν επιστρέφεται το αχρησιμοποίητο μέρος του πακέτου coaching ή της συνδρομής. Ήδη αγορασμένες συνεδρίες δεν μεταφέρονται σε άλλο άτομο.

Διατηρώ το δικαίωμα να τερματίσω μια σχέση coaching χωρίς να είμαι με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνη για επιστροφή χρημάτων, εάν ανά πάσα στιγμή ο πελάτης γίνει λεκτικά ή συναισθηματικά βίαιος απέναντί μου, δεν εμφανιστεί σε δύο ή περισσότερες συνεδρίες διαδοχικά χωρίς ενδιάμεση επικοινωνία, ή όταν υπάρχει σαφής και παρατεταμένη αντίσταση και απροθυμία να θεραπευτεί χρησιμοποιώντας την Άσκηση του Καθρέπτη, ή εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του πελάτη, της επιχείρησης και οποιωνδήποτε συνδεδεμένων μερών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: Shaleia, και κάθε Certified Ascension Coach με την Twin Flames Universe.

Όλες οι αγορασμένες συνεδρίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του συμφωνημένου χρονικού πλαισίου, διαφορετικά χάνονται και δε μπορούν να πραγματοποιηθούν. Αυτά τα χρονικά πλαίσια είναι:

  • Μεμονωμένη συνεδρία coaching ή live reading: πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) εβδομάδων από την αγορά.

  • Πακέτο 4 συνεδριών coaching: πρέπει να ολοκληρωθεί εντός οκτώ (8) εβδομάδων από την αγορά.

Όροι Τάξης/Ομαδικού Coaching

Μπορείτε να σταματήσετε ανά πάσα στιγμή. Λόγω της φύσης των υπηρεσιών, δεν πραγματοποιούνται επιστροφές χρημάτων. Οι χαμένες τάξεις δεν θα αναπληρωθούν.

Με την εγγραφή στις τάξεις Ομαδικού Coaching, ο κάθε μαθητής συμφωνεί να σέβεται την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των άλλων μαθητών.

Εάν αφαιρέσω οποιονδήποτε μαθητή για οποιονδήποτε λόγο (δείτε παρακάτω), δεν θα επιστρέψω το υπόλοιπο των αχρησιμοποίητων τάξεων.

Το Ομαδικό Coaching είναι ένας ιερός χώρος. Μαθητές θα απομακρυνθούν αν σκόπιμα καλλιεργούν μίσος, είναι τοξικοί, αποδιοργανωτικοί, και παίρνουν από την τάξη και την εμπειρία των μαθητών αντί να προσθέτουν σε αυτές.

Απολύτως καμία ηχογράφηση οποιουδήποτε είδους, είτε πρόκειται για βίντεο, ήχο ή άλλο τρόπο. Βέβαια, αν επιθυμεί ο μαθητής μπορεί να κρατάει χειρόγραφες ή δακτυλογραφημένες σημειώσεις.